image
image
image


Frequently asked questions
Kan virksomheden selv kan sætte sit præg på indberetningssiden?


Ja, virksomheden kan selv vælge logo og evt. erstatte forklarende tekst på indberetnings-
siden.
Hvordan sikres det, at medarbejdere kan indberette i SecWay Whistleblower Solution, så kun de relevante personer informeres?


Virksomheden har et virksomheds ID, som alle medarbejdere har kendskab til. Koden kan offentliggøres internt i virksomheden, på Intranettet eller i nyhedsbrev. Når en medarbejder ønsker at indberette en hændelse eller observation, logger pågældende ind i systemet ved at bruge virksomhedens SecWay ID.

Læs mere her
Hvem modtager indberetningerne?


Virksomheden udpeger selv en kontrolgruppe bestående af de personer, der skal modtage indberetningerne. Det kan være af afgørende betydning for en evt. undersøgelse, at det ikke er virksomhedens ledelse eller en større kreds af medarbejdere, der modtager indberetningen. En kontrolgruppe bestående af et bestyrelsesmedlem og evt. en repræsentant for intern revision eller ekstern revision vil sikre uafhængighed af virksomhedens ledelse. SecWay Whistleblower Solution sikrer, at et enkelt medlem af kontrolgruppen ikke kan slette, ændre eller fortie en indberetning.
Hvordan sikrer SecWay Whistleblower Solution, at udvedkommende ikke får adgang til afgivne informationer?


Al datakommunikation foregår krypteret, og de data der findes i systemet hos SecWay Whistleblower Solution er krypteret. Der er således ingen, heller ingen fra SecWay Whistleblower Solution's personale, der kan få adgang til at læse data. Det er kun virksomhedens kontrolguppe, der kan læse de afgivne informationer. Det er også kontrolgruppen, der beslutter hvornår henvendelsen skal slettes permanent fra serveren.
Hvad kan man gøre hvis indberetningen ikke er konkret, og der er behov for at stille uddybende spørgsmål til den anonyme person, der har afgivet informationerne?


SecWay Whistleblower Solution sikrer anmelderen fuldstændig anonymitet. Pågældende kan i forbindelse med indberetningen vælge om det skal være muligt, at kontakte pågældende for evt. uddybende spørgsmål. Disse personlige oplysninger vil altid være krypterede, og kan ikke læses af andre end kontrolgruppen.
Hvordan får kontrolgruppen kendskab til en ny indberetning?


Når der modtages en ny indberetning i SecWay Whistleblower Solution, sendes automatisk en e-mail til hvert medlem af kontrolgruppen med information om, at der er modtaget en indberetning.

Der sendes samtidig en SMS med et engangspassword. Kontrolgruppens enkelte medlemmer kan herefter via en krypteret internetforbindelse (SSL forbindelse) få adgang til den modtagne indberetning via SecWay Whistleblower Solution. Hvert medlem af kontrolgruppen har sit egen unikke PIN kode, sammen med det modtagne engangspassword (two-factor authentication). Dette giver mulighed for at læse indberetningen. Det enkelte kontrolgruppemedlem har ikke adgang til at slette informationerne for de øvrige medlemmer.
image
 
image